Aplus Life hoạt động thế nào?
  1. 1. Nhà đầu tư sẽ là chủ sở hữu cơ sở kinh doanh vì được đứng tên trên hợp đồng công chứng thuê nhà với chủ nhà.
  2. 2. Nhà đầu tư được cam kết nhận tiền cố định hàng tháng cho tới khi hoàn vốn.
  3. 3. Thời gian hoàn vốn cho từng dự án Aplus sẽ công khai với nhà đầu tư trước khi ký hợp tác.
  4. 4. Sau khi hoàn vốn, nhà đầu tư chia sẻ lợi nhuận với Aplus theo tỷ lệ thoả thuận ngay từ trước khi ký hợp tác.
  5. 5. Aplus chịu trách nhiệm toàn bộ việc setup nội thất, quản lý vận hành, marketing, thu chi, thuế…
  6. 6. Mỗi dự án Aplus chỉ chấp nhận DUY NHẤT một nhà đầu tư ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà và hợp đồng hợp tác với Aplus.
Không phải nhà đầu tư nào muốn đầu tư cũng được chúng tôi chấp nhận bởi Aplus Life không phải sản phẩm huy động vốn với cam kết lợi nhuận siêu cao mà chỉ là sản là sản phẩm chia sẻ cơ hội đầu tư với pháp lý nằm trong tay nhà đầu tư, ít rủi ro, lợi nhuận tốt hơn tiết kiệm và quan trọng hơn cả - Aplus Life tiếp nối tôn chỉ kinh doanh của chúng tôi là Kiến Tạo Sự Tử Tế.
Aplus Life hoạt động thế nào?
  1. 1. Nhà đầu tư sẽ là chủ sở hữu cơ sở kinh doanh vì được đứng tên trên hợp đồng công chứng thuê nhà với chủ nhà.
  2. 2. Nhà đầu tư được cam kết nhận tiền cố định hàng tháng cho tới khi hoàn vốn.
  3. ...xem thêm