Chia sẻ, tiết kiệm, sống riêng tư nhưng không vắng niềm vui